Chòe-kīn ê kái-piàn

Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Track the most recent changes to the wiki on this page. 21,251 entries.

Commons - Meta - Wikibooks - Wikipedia - Wikiquote - Wikisource

近期變更選項
說明:
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考 最新頁面)
~
Che sī sió siu-kái
b
茲蜀萆修改是機器人做其
(±123)
該頁面變更的大小 (位元組)
Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
隱藏 sió siu-kái | 顯示機器人 | 隱藏 bû-bêng-sī | 隱藏 teng-ji̍p ê iōng-chiá | 隱藏 góa ê pian-chi̍p

Hián-sī tùi 2014-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ) 21:26 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   

2014-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

  • (Cheng-chha | ls) . . ! 翻頭‎;12:05 . . (+54). .60.245.65.173 (Thó-lūn) (Sin ia̍h: 例:你毋是轉去矣?哪閣翻頭走倒轉來?)

2014-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō·)

2014-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)