Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:báu, mauh(替) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī

Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kim-bûn kah-kut-bûn kim-bûn

Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k kóo-bûn

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī

參考資料[siu-kái]

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部