Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Ho̍ah-gí-giân[siu-kái]

Pit-o̍eh sūn-sū

Hàn-jī[siu-kái]

(pō͘-siú 85 水+01, 5 pit-o̍eh, chhong-khiat 戈弓水 (INE), sì-kak 30232)

  1. éng-kiú, éng-óan

Chham-khó[siu-kái]

  • KangXi: 0603.040
  • Dai Kanwa Jiten: 17088
  • Dae Jaweon: 0996.040
  • Hanyu Da Zidian: 31546.030
  • Unihan data for U+6C38

Hân-gû[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(hangeul 영, revised yeong, McCune-Reischauer yŏng, Yale yeng)

  1. Pang-bô͘:defn

Chham-khó[siu-kái]

Pang-bô͘:Hanja ref


Hôa-gí[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(pinyin yǒng (yong3), Wade-Giles yung3)

  1. Pang-bô͘:defn

[siu-kái]

Ji̍t-gí[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(grade 5 kanji)

  1. Pang-bô͘:defn

Tho̍k-im[siu-kái]Oa̍t-gí[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(Yale wing5)

  1. Pang-bô͘:defn