Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:bāng
  (file)
  , bóng(文) [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 例:

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī Chhun-chhiu bûn-jī Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)

kim-bûn kah-kut-bûn kim-bûn

kim-bûn kim-bûn Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k kóo-bûn 籀-bûn

siáu-thuan

网-bronze-shang.svg网-bronze-shang-2.svg 网-oracle.svg网-oracle-2.svg网-oracle-3.svg网-oracle-4.svg网-oracle-5.svg网-oracle-6.svg 网-bronze.svg网-bronze-2.svg

网-bronze-spring.svg网-bronze-spring-2.svg 网-bronze-warring.svg 网-silk.svg 网-slip.svg网-slip-2.svg 网-ancient.svg 网-zhou.svg

网-seal.svg网-seal-2.svg

參考資料[siu-kái]

 1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部