Iōng-chiá:2A01:E35:8BB3:64E0:1D31:40BF:CDEC:3EB5

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Chit ia̍h chit-má bô loē-iông, lí ē-sái tī pa̍t ia̍h chhoē chit ia̍h piau-tê, chhoē siong-koan ji̍t-chì, iah chhòng-chò chit ia̍h