Iōng-chiá:Hiòng-êng/test/

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Hoan-gêng lâi Hō-ló-oē pán-pún ê Wiktionary

Hoan-gêng lâi Hō-ló-oē pán-pún ê Wiktionary hōng-tê! Goán tng teh pian 1 thò chē-chióng gí-giân ê sû-tián kap jī-tián. Hō-ló-oē ê pán-pún ū 21,824 phiⁿ bûn-chiuⁿ. Hoan-gêng khì soa-poâⁿ chhì siá. Ū būn-tê a̍h-sī kiàn-gī? Lâi khì chhiū-á-kha chham-siông kap thó-lūn!

Pe̍h-ōe-jī Sek-ín (Hàn-jī)[siu-kái]

A Aⁿ B CH CHH E Eⁿ G H I Iⁿ J K KH L M N NG O Oⁿ P PH S T TH U


Tiāⁿ-tiāⁿ iōng ê jī-sû[siu-kái]

Sû-tián[siu-kái]

Hoan-e̍k kè-ōe[siu-kái]

Hun-lūi sû-tián[siu-kái]

Gú-giân hiān-siōng[siu-kái]

Gú-giân chi-kan[siu-kái]

Tòe jī-bó se̍h Holopedia[siu-kái]

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ·


A ( Á À Â Ā ) · B · C · Ch · Chh · D · E ( É È Ê Ē ) · F · G · H · I ( Í Ì Î Ī ) · J · K · Kh · L · M ( ) · N · Ng · O ( Ó Ò Ô Ō ) · P · Q · R · S · T · Th · U ( Ú Ù Û Ū ) · V · W · X · Y · Z


a ( á à â ā ) · b · c · ch · chh · d · e ( É È Ê Ē ) · f · g · h · I ( í ì î ī ) · j · k · kh · l · m ( ) · n · ng · o ( ó ò ô ō ) · p · q · r · s · t · th · u ( ú ù û ū ) · v · w · x · y · z


· · · Só͘-ū ê ia̍h

Chham-khó[siu-kái]

Wiktionary ê chí-mōe sū-kang
Wiktionary iû hui-êng-lī ê Wikipedia Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
Wikipedia
Chū-iû ê pek-kho-choân-su
Wikibooks
Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su
Wikiquote
Ín-iōng-kù ê siu-chi̍p
Wikisource
Chū-iû ê goân-sú bûn-kiāⁿ
Wikispecies
Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
Wikinews
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông
Commons
Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn
Meta-Wiki
Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang