wantedcategories

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Saⁿ) 21:24 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ‏‎(743ê sêng-oân)
 2. ‏‎(245ê sêng-oân)
 3. La-ting bûn-jī‏‎(208ê sêng-oân)
 4. ‏‎(191ê sêng-oân)
 5. Tek-gú khó-sòo bêng-sû‏‎(155ê sêng-oân)
 6. ‏‎(148ê sêng-oân)
 7. ‏‎(146ê sêng-oân)
 8. Tek-gú im-sìng bêng-sû‏‎(134ê sêng-oân)
 9. ‏‎(132ê sêng-oân)
 10. ‏‎(123ê sêng-oân)
 11. ‏‎(119ê sêng-oân)
 12. ‏‎(114ê sêng-oân)
 13. ‏‎(111ê sêng-oân)
 14. ‏‎(105ê sêng-oân)
 15. ‏‎(103ê sêng-oân)
 16. ‏‎(99ê sêng-oân)
 17. ‏‎(98ê sêng-oân)
 18. ‏‎(98ê sêng-oân)
 19. ‏‎(90ê sêng-oân)
 20. ‏‎(88ê sêng-oân)
 21. ‏‎(88ê sêng-oân)
 22. Lō·-se-a-gú hui-ua̍h-tāng-thé bêng-sû‏‎(86ê sêng-oân)
 23. ‏‎(82ê sêng-oân)
 24. ‏‎(81ê sêng-oân)
 25. ‏‎(80ê sêng-oân)
 26. ‏‎(77ê sêng-oân)
 27. ‏‎(77ê sêng-oân)
 28. ‏‎(77ê sêng-oân)
 29. ‏‎(77ê sêng-oân)
 30. ‏‎(77ê sêng-oân)
 31. ‏‎(76ê sêng-oân)
 32. ‏‎(76ê sêng-oân)
 33. ‏‎(76ê sêng-oân)
 34. ‏‎(75ê sêng-oân)
 35. ‏‎(75ê sêng-oân)
 36. ‏‎(74ê sêng-oân)
 37. Lō·-se-a-gú khó-sòo bêng-sû‏‎(73ê sêng-oân)
 38. ‏‎(73ê sêng-oân)
 39. ‏‎(72ê sêng-oân)
 40. ‏‎(71ê sêng-oân)
 41. ‏‎(71ê sêng-oân)
 42. ‏‎(71ê sêng-oân)
 43. ‏‎(70ê sêng-oân)
 44. ‏‎(70ê sêng-oân)
 45. ‏‎(67ê sêng-oân)
 46. ‏‎(67ê sêng-oân)
 47. ‏‎(67ê sêng-oân)
 48. ‏‎(67ê sêng-oân)
 49. ‏‎(67ê sêng-oân)
 50. ‏‎(66ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)