Siū pó-hō͘ ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

此頁面列出目前受保護的頁面。欲查詢受保護標題清單,請參考受保護標題

Siū pó-hō͘ ê ia̍h
日期時間 Ia̍h 期限 保護使用者 保護參數 原因
不明 Wiktionary:Protected titles30 jī-goân éng-oán 不明的使用者 全保護
不明 Wiktionary:Nospam3,723 jī-goân éng-oán 不明的使用者 全保護, 連鎖
不明 Thâu-ia̍h5,694 jī-goân éng-oán 不明的使用者 半保護
不明 Wiktionary:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu8,860 jī-goân éng-oán 不明的使用者 半保護
不明 Main Page25 jī-goân éng-oán 不明的使用者 半保護