Siū pó-hō͘ ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

此頁面列出目前受保護的頁面。 欲查詢受保護標題清單,請參考 受保護標題

Siū pó-hō͘ ê ia̍h
日期時間 Ia̍h 期限 保護使用者 保護參數 原因
不明 Wiktionary:Protected titles(30 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 全保護
不明 Wiktionary:Nospam(3,723 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 全保護, 連鎖
不明 Thâu-ia̍h(5,694 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 半保護
不明 Wiktionary:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu(8,860 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 半保護
不明 Main Page(25 jī-goân) éng-oán 不明的使用者 半保護