Siōng chē lūi-pia̍t ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (It) 19:40 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Vietnam‏‎(18 ê lūi-pia̍t)
 2. ‏‎(16 ê lūi-pia̍t)
 3. Angola‏‎(16 ê lūi-pia̍t)
 4. Argentina‏‎(16 ê lūi-pia̍t)
 5. Algeria‏‎(12 ê lūi-pia̍t)
 6. laufen‏‎(11 ê lūi-pia̍t)
 7. Mars‏‎(11 ê lūi-pia̍t)
 8. Venus‏‎(10 ê lūi-pia̍t)
 9. graben‏‎(10 ê lūi-pia̍t)
 10. Taktlosigkeit‏‎(10 ê lūi-pia̍t)
 11. cancer‏‎(10 ê lūi-pia̍t)
 12. association‏‎(10 ê lūi-pia̍t)
 13. Ableitung‏‎(10 ê lūi-pia̍t)
 14. Europa‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 15. Abtreibung‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 16. авиамодель‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 17. Verlängerung‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 18. биохимия‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 19. Schnelligkeit‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 20. aufrechterhalten‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 21. Armenia‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 22. Jupiter‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 23. Australia‏‎(9 ê lūi-pia̍t)
 24. язык‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 25. тело‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 26. Wörterbuch‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 27. Uranus‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 28. Flugtauglichkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 29. vermeiden‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 30. Werbung‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 31. Biogeographie‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 32. Feindseligkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 33. Schaltung‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 34. Abbewegung‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 35. модель‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 36. обсуждение‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 37. 阿爾及利亞‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 38. кофе‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 39. Aufregung‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 40. Nutzlosigkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 41. Gerechtigkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 42. Bedeutung‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 43. Auffassung‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 44. авиамотор‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 45. Verschiedenartigkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 46. Minderheit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 47. abwählen‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 48. Genauigkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 49. химия‏‎(8 ê lūi-pia̍t)
 50. Geschwindigkeit‏‎(8 ê lūi-pia̍t)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)