Siōng chia̍p liân-kiat ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bân-lâm-gú‏‎(15,722ê sêng-oân)
 2. Eng-gú‏‎(1,649ê sêng-oân)
 3. ‏‎(743ê sêng-oân)
 4. Ji̍t-gí‏‎(599ê sêng-oân)
 5. Hôa-gú‏‎(458ê sêng-oân)
 6. Tek-gú‏‎(341ê sêng-oân)
 7. Hôa-gú:Bêng-sû‏‎(301ê sêng-oân)
 8. Unicode CJK Thóng-ha̍p Hàn-jī‏‎(250ê sêng-oân)
 9. ‏‎(245ê sêng-oân)
 10. Lō·-se-a-gú‏‎(212ê sêng-oân)
 11. La-ting bûn-jī‏‎(208ê sêng-oân)
 12. Ìn-nî-gú‏‎(202ê sêng-oân)
 13. ‏‎(191ê sêng-oân)
 14. Hoat-gú‏‎(189ê sêng-oân)
 15. Hun-lân-gú‏‎(181ê sêng-oân)
 16. Se-pan-gâ-gú‏‎(177ê sêng-oân)
 17. Kē-tē-gú‏‎(174ê sêng-oân)
 18. Tek-gú bêng-sû‏‎(169ê sêng-oân)
 19. Í-tāi-lī-gú‏‎(163ê sêng-oân)
 20. Phû-tô-gâ-gú‏‎(162ê sêng-oân)
 21. Tek-gú khó-sòo bêng-sû‏‎(155ê sêng-oân)
 22. ‏‎(148ê sêng-oân)
 23. ‏‎(146ê sêng-oân)
 24. Pho-lân-gú‏‎(139ê sêng-oân)
 25. Bân-lâm-gú:Bêng-sû‏‎(138ê sêng-oân)
 26. Hi-lia̍p-gú‏‎(137ê sêng-oân)
 27. Tek-gú im-sìng bêng-sû‏‎(134ê sêng-oân)
 28. Hui-gú‏‎(133ê sêng-oân)
 29. ‏‎(132ê sêng-oân)
 30. nan:Bêng-sû‏‎(132ê sêng-oân)
 31. ‏‎(123ê sêng-oân)
 32. Sè-kài-gú‏‎(123ê sêng-oân)
 33. Dan-gú‏‎(122ê sêng-oân)
 34. A-la-pek-gú‏‎(122ê sêng-oân)
 35. Hi-pek-lâi-gú‏‎(121ê sêng-oân)
 36. ‏‎(119ê sêng-oân)
 37. La-teng-gú‏‎(117ê sêng-oân)
 38. ‏‎(114ê sêng-oân)
 39. ‏‎(111ê sêng-oân)
 40. Hân-gú‏‎(111ê sêng-oân)
 41. O̍at-lâm-gú‏‎(108ê sêng-oân)
 42. ‏‎(105ê sêng-oân)
 43. Thó·-ní-kî-gú‏‎(104ê sêng-oân)
 44. ‏‎(103ê sêng-oân)
 45. ‏‎(99ê sêng-oân)
 46. ‏‎(98ê sêng-oân)
 47. ‏‎(98ê sêng-oân)
 48. Hàn-jī‏‎(95ê sêng-oân)
 49. ‏‎(90ê sêng-oân)
 50. Pho-su-gú‏‎(90ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)