Siōng chia̍p liân-kiat ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (La̍k) 05:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

此頁面的更新為一個月運行兩次。

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. chiàⁿ-siá‏‎(15,364 ê liân-kiat
 2. kán-siá‏‎(15,364 ê liân-kiat
 3. ‏‎(1,416 ê liân-kiat
 4. ‏‎(755 ê liân-kiat
 5. ‏‎(715 ê liân-kiat
 6. Ji̍t-gí‏‎(598 ê liân-kiat
 7. ‏‎(534 ê liân-kiat
 8. ‏‎(510 ê liân-kiat
 9. ‏‎(468 ê liân-kiat
 10. ‏‎(406 ê liân-kiat
 11. ‏‎(357 ê liân-kiat
 12. ‏‎(316 ê liân-kiat
 13. ‏‎(286 ê liân-kiat
 14. ‏‎(284 ê liân-kiat
 15. ‏‎(273 ê liân-kiat
 16. ‏‎(273 ê liân-kiat
 17. ‏‎(269 ê liân-kiat
 18. ‏‎(256 ê liân-kiat
 19. ‏‎(254 ê liân-kiat
 20. ‏‎(254 ê liân-kiat
 21. ‏‎(254 ê liân-kiat
 22. ‏‎(253 ê liân-kiat
 23. ‏‎(248 ê liân-kiat
 24. ‏‎(236 ê liân-kiat
 25. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín CH‏‎(225 ê liân-kiat
 26. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín T‏‎(225 ê liân-kiat
 27. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín O·‏‎(224 ê liân-kiat
 28. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín J‏‎(224 ê liân-kiat
 29. ‏‎(224 ê liân-kiat
 30. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín U‏‎(224 ê liân-kiat
 31. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín O‏‎(224 ê liân-kiat
 32. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Iⁿ‏‎(224 ê liân-kiat
 33. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín B‏‎(224 ê liân-kiat
 34. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín TH‏‎(224 ê liân-kiat
 35. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín NG‏‎(224 ê liân-kiat
 36. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín I‏‎(224 ê liân-kiat
 37. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Aⁿ‏‎(224 ê liân-kiat
 38. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín N‏‎(224 ê liân-kiat
 39. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín H‏‎(224 ê liân-kiat
 40. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín A‏‎(224 ê liân-kiat
 41. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín S‏‎(224 ê liân-kiat
 42. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín M‏‎(224 ê liân-kiat
 43. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín G‏‎(224 ê liân-kiat
 44. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín PH‏‎(224 ê liân-kiat
 45. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín L‏‎(224 ê liân-kiat
 46. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Eⁿ‏‎(224 ê liân-kiat
 47. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín P‏‎(224 ê liân-kiat
 48. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín KH‏‎(224 ê liân-kiat
 49. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín E‏‎(224 ê liân-kiat
 50. Pe̍h-ōe-jī Sek-ín Oⁿ‏‎(224 ê liân-kiat

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)