Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 02:12 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 踏斗‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. 過數‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. 压缩‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. зрительный анализатор‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. 丁仔條‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. 太平褂‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. 心內‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. Visuelles System‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. 拄著‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. 添妝‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. 米斗‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. Geschwindigkeit‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. 澩澩‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. 牚懸‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. Jit8-pun2-sann‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. 麻射‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. 做色‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. 勼手‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. 手盤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. 暗摸摸‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. 拉圇燒‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. 搦權‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. 米酒头仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. 總貿‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. Greenland right whale‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. 激氣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. 牛屎鸟仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. 畫質‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. 眠床櫥‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. 耳空鬼仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. 走桌的‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. repeatedly admonish‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. the best is saved for last‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. 豆箍‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. 身懸‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. 雞鵤刺‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. 食褒‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. 黃昏市仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. 哪未‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. 停跤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. 凉风‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. 包穡頭‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. 四界趖‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. 手銃‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. 孔雀餅‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. 搭搭‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. 膨紗衫‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. Bok8-chhenn‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. 認份‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. 阿罩雾‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)