Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (It) 02:12 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 压缩‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. the best is saved for last‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. 換服‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. 烏㽎㽎‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. bầu nậm‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. 臭煬‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. 三除四扣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. 沃雨‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. 藃藃‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. 公學校‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. 空喙哺舌‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. 榫空‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. 好吉兆‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. 大拖‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. 後山‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. 踏斗‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. 崁頭崁面‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. 挑手爿‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. 麻射‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. 勼手‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. 換齣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. 茶米‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. 美編‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. 海龍王‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. Hok-kian3‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. 沙微‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. 鋩角‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. 風吹輪‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. Fûi-chiû‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. 閘日‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. 眠床櫥‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. 後鈕‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. 食褒‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. 黃昏市仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. 包穡頭‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. 手盤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. 臺北市‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. 孔雀餅‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. 袂得通‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. 藥洗‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. 牚懸‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. Geschwindigkeit‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. Templat:ru-nm-dk-tb-a‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. 敢講‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. 走桌的‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. 徛家‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. 土風舞‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. 豆箍‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. 身懸‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. 髻仔鬃‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)