Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 01:45 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 倚壁‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. 流豬哥瀾‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. 動箸‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. 太平褂‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. Espesyal na Rehiyong Administratibo ng Hong Kong ng Republika Popular ng Tsina‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. 總講‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. 膁肚‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. 轉斡‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. 配飯‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. 閘屏‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. 耳空重‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. 宋江陣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. 财团法人‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. 攕擔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. Pŏ̤-làng-ngṳ̄‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. 压缩‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. 檔名‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. 破病‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. 手盤‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. 凉风‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. 三除四扣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. 城內‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. 掛礙‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. 無彩工‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. 吐吐‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. 落勾‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. 酒矸窒仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc Hương Cảng Đặc biệt Hành chánh khu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. 詰舌‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. 走揣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. the best is saved for last‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. 假鬼假怪‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. 著咳嗾‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. 換服‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. 死趖‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. Han Dynasty‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. 勼手‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. 手銃‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. 相唚‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. 種珠‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. 拑家‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. 無毋著‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. 鹹焗雞‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. 向腰‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. 面憂面結‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. 红豆仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. 辦貨‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. 酸筍‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. 見笑代‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. 豆鹹‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)