Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Jī) 01:20 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

此頁面的更新為一個月運行兩次。

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 烏道‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. 車後斗‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. 寬寬仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. 厝鳥仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. 相欠債‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. 市草‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. 十八仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. 概尺‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. 創景‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. World Peace‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. 𨑨迌物仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. 徛家‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. 養氣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. 晏起來‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. 爛癬‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. 補校‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. 一欉‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. 車行‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. 貴參參‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. 原底‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. 甜路‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. 帕仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. 竹篙叉‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. 便衫‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. 篩斗‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. 搦權‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. 羊仔目‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. 正番鴨‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. 千金譜‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. 剾皮‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. Socjalistyczna Republika Wietnamu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. 戶口抄本‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. 從到今‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. 予伊‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. 養豬‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. 無冤無仇‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. 軍中‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. 原訂‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. 省錢‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. 生張‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. 帶孝‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. 俗語話‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. 搭搭‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. 頓椅頓桌‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. 捽目尾‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. É-dâi-lê‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. susu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. a city that never sleeps‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. 抾水‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. Spanish Civil War‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)