Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (La̍k) 01:43 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (亻因)‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. 雞鵤仔車‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. 煩心‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. 豆鹹‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. 惹代誌‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. bầu nậm‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. 覕喙‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. 養氣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. 脫輪‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. 袂堪得‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. 老婆仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. 省工‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. 區運‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. 尾仔囝‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. 窒車‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. 紙扇‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. 辦貨‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. 擤鼻‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. Chinese Poker‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. 歹扭搦‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. 水沖泚‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. 熟铁‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. 養豬‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. Ngi̍t-pún‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. 無彩工‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. 袋仔‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. 反輾轉‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. 米攕‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. ta-sian2‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. 縮茶心‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. 蘋婆‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. 僫講‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. 過意‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc Hương Cảng Đặc biệt Hành chánh khu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. 擽呧‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. 墜繩‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. Chûng-ko̍k‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. 流豬哥瀾‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. 甜路‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. communist manifesto‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. 豬肝色‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. 無毋著‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. 腰桶‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. Intensive Care Unit‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. Êu-chiû‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. tan-tok8‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. 喙脣‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. 總講‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. 儉腸凹肚‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)