Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Gō·) 01:47 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Chit-má bē-sái kái chit ia̍h. Chia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Thâu-ia̍h‏‎(119 ê siu-tēng-pún
 2. dog‏‎(75 ê siu-tēng-pún
 3. water‏‎(75 ê siu-tēng-pún
 4. a‏‎(71 ê siu-tēng-pún
 5. language‏‎(67 ê siu-tēng-pún
 6. current events‏‎(66 ê siu-tēng-pún
 7. Sek-ín:Kok-ka miâ‏‎(66 ê siu-tēng-pún
 8. agua‏‎(62 ê siu-tēng-pún
 9. eye‏‎(60 ê siu-tēng-pún
 10. i‏‎(59 ê siu-tēng-pún
 11. but‏‎(58 ê siu-tēng-pún
 12. book‏‎(57 ê siu-tēng-pún
 13. sun‏‎(57 ê siu-tēng-pún
 14. ka‏‎(56 ê siu-tēng-pún
 15. person‏‎(56 ê siu-tēng-pún
 16. mother‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 17. o‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 18. dictionary‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 19. e‏‎(54 ê siu-tēng-pún
 20. eau‏‎(53 ê siu-tēng-pún
 21. hand‏‎(53 ê siu-tēng-pún
 22. lion‏‎(52 ê siu-tēng-pún
 23. ear‏‎(51 ê siu-tēng-pún
 24. brother‏‎(51 ê siu-tēng-pún
 25. blood‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 26. ‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 27. or‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 28. abandon‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 29. Wasser‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 30. blue‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 31. air‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 32. ant‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 33. Buch‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 34. pes‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 35. snake‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 36. year‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 37. Monday‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 38. soleil‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 39. sheep‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 40. Argentina‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 41. banana‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 42. money‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 43. вода‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 44. family‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 45. fruit‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 46. computer‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 47. tea‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 48. so‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 49. bird‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 50. gold‏‎(47 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)