Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài) 01:20 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

此頁面的更新為一個月運行兩次。

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Thâu-ia̍h‏‎(119 ê siu-tēng-pún
 2. dog‏‎(75 ê siu-tēng-pún
 3. water‏‎(75 ê siu-tēng-pún
 4. a‏‎(73 ê siu-tēng-pún
 5. Sek-ín:Kok-ka miâ‏‎(67 ê siu-tēng-pún
 6. language‏‎(67 ê siu-tēng-pún
 7. current events‏‎(66 ê siu-tēng-pún
 8. agua‏‎(62 ê siu-tēng-pún
 9. eye‏‎(60 ê siu-tēng-pún
 10. i‏‎(59 ê siu-tēng-pún
 11. book‏‎(58 ê siu-tēng-pún
 12. but‏‎(58 ê siu-tēng-pún
 13. sun‏‎(57 ê siu-tēng-pún
 14. ‏‎(57 ê siu-tēng-pún
 15. ka‏‎(56 ê siu-tēng-pún
 16. person‏‎(56 ê siu-tēng-pún
 17. mother‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 18. o‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 19. dictionary‏‎(55 ê siu-tēng-pún
 20. e‏‎(54 ê siu-tēng-pún
 21. eau‏‎(53 ê siu-tēng-pún
 22. hand‏‎(53 ê siu-tēng-pún
 23. lion‏‎(52 ê siu-tēng-pún
 24. ear‏‎(51 ê siu-tēng-pún
 25. brother‏‎(51 ê siu-tēng-pún
 26. blue‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 27. blood‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 28. abandon‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 29. Wasser‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 30. or‏‎(50 ê siu-tēng-pún
 31. Buch‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 32. pes‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 33. ant‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 34. year‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 35. snake‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 36. air‏‎(49 ê siu-tēng-pún
 37. вода‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 38. sheep‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 39. Argentina‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 40. money‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 41. soleil‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 42. Monday‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 43. banana‏‎(48 ê siu-tēng-pún
 44. fruit‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 45. family‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 46. so‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 47. tea‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 48. computer‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 49. moon‏‎(47 ê siu-tēng-pún
 50. Asia‏‎(47 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)