Iōng-chiá ê kòng-hiàn

跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2019-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Sì) 01:56:Base (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 104.44.133.204 (2019-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k) 01:56 kàu kî., 僅限匿名使用者) (Long-term abuse)
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.