Iōng-chiá ê kòng-hiàn

跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2019-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Saⁿ) 16:56:Defender (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 182.52.238.122 (2020-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō·) 16:56 kàu kî.) Open proxy
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.