Iōng-chiá ê kòng-hiàn

跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2019-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Sì) 18:21:Wim b (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 210.55.76.21 (2019-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài) 18:21 kàu kî.) (Long-term abuse)
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.