tóng-àn:Bundesarchiv B 145 Bild-F026552-0002, Bonn, Bundeskanzleramt, Barockschrank.jpg

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

原本的檔案(794 × 800 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 79 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Khài-iàu

標題 Bonn, Bundeskanzleramt, Barockschrank Info non-talk.svg
Original caption
For documentary purposes the German Federal Archive often retained the original image captions, which may be erroneous, biased, obsolete or politically extreme. Info non-talk.svg
Angebot eines Barockschranks der Fa. Bödiger an Bundeskanzler Kiesinger
Depicted place Bonn
日期
攝影師
creator QS:P170,Q18508147
institution QS:P195,Q685753
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung - Bildbestand (B 145 Bild)
登錄號 B 145 Bild-F026552-0002
Chhut-chhù
Logo Bundesarchiv 本圖片由德國聯邦檔案館(Deutsches Bundesarchiv)作為一個合作項目提供給維基媒體共享資源。德國聯邦檔案館保証只使用具有代表性的原件(負片和/或正片)。元件的數碼化由數字圖片檔案館提供。

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 德國授權條款。
Flag of Germany.svg
Biĕu-sê miàng-sáng: Bundesarchiv, B 145 Bild-F026552-0002 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA 3.0
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2008-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Saⁿ) 23:412008-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Saⁿ) 23:41版本的細圖794 × 800(79 KB)BArchBot== {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{BArch-description |comment= <!-- add translations and/or more description --> |biased=<!-- if the original description text is biased, write here why! --> |headline=Bonn, Bundeskanzleramt, Barockschrank

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

  • zh-yue.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
  • zh.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

元資料