tóng-àn:Coca Cola 200ml Chinese stubby.jpg

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

原本的檔案(806 × 1,508 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 607 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Khài-iàu

Soat-bêng

200 mL "stubby" bottle available throughout China

日期
Chhut-chhù I (Anna Frodesiak (talk)) created this work entirely by myself.
Chok-chiá Anna Frodesiak (talk)

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Trademarked
本作品含有在一個或多個司法管轄區内受商標法保護的內容。任意使用以致於侵害到商標擁有者的權益將可能會面臨刑事責任與民事賠償。請使用者使用前自行查明相關法律規定並承擔一切風險與責任。參見我們的免責聲明。使用本商標並不表示由維基共享資源或維基媒體基金會對持有人的背書,反之亦然。
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2010-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 07:102010-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 07:10版本的細圖806 × 1,508(607 KB)Anna Frodesiak{{Information |Description=A 200ml "stubby", bottle widely available throughout China. These are sold in small shops for 1 yuan, and must be consumed on site. |Source={{own}} |Date=2010 04 23 |Author= Anna Frodesiak |Permission

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料