tóng-àn:Heavy Rain.jpg

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

原本的檔案(2,024 × 1,401 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 554 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Soat-bêng

Rain, Rainy weather

日期
Chhut-chhù Ukraine
Chok-chiá Pridatko Oleksandr
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

All

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2008-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài) 19:132008-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài) 19:13版本的細圖2,024 × 1,401(554 KB)Alex Khimich{{Information |Description=Rain, Rainy weather |Source=Ukraine |Date=2007 |Author=Pridatko Oleksandr |Permission=All |other_versions= }}

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: