Lūi-pia̍t:A-la-pek-gú

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Nuvola mimetypes abiword abi.png Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī A-la-pek-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

A

Tī "A-la-pek-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 118bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 118 bīn ia̍h

A

آ

أ

ا

ب

ت

ث

ج

ج (chiap-sòa thâu-chêng)

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ع

ف

ف (chiap-sòa thâu-chêng)

ق

ك

ل

م

ن

ه

ي