Lūi-pia̍t:Phû-tô-gâ-gú

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Nuvola mimetypes abiword abi.png Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Phû-tô-gâ-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

P

Tī "Phû-tô-gâ-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 161bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 161 bīn ia̍h

A

B

C

D

E

F

G

H

H (chiap-sòa thâu-chêng)

I

J

L

M

N

O

P

P (chiap-sòa thâu-chêng)

Q

R

S

T

U

V

Z

Á

Â