Lūi-pia̍t:th:Kok-ka

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Tī "th:Kok-ka" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 2bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 2 bīn ia̍h