Ùi Wiktionary
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Kán-siá

Chiàⁿ-siá

Pit-o̍eh sūn-sū
生-order.gif

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

意思[siu-kái]

  1. 例:本來生(seⁿ/siⁿ)按呢。 生一个猶閣少年囡仔無去[[閣]會用得生。

參考資料[siu-kái]

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部