Азербайджан

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數
Tsú-keh 主格 Азербайджа́н
Sio̍k-keh 屬格 Азербайджа́на
Ú-keh 與格 Азербайджа́ну
Tuì-keh 對格 Азербайджа́н
Tsō-keh 造格 Азербайджа́ном
Tsiân-tì-keh 前置格 об Азербайджа́не

Huat-im 發音[siu-kái]

Tsuan-iú-bêng-sû 專有名詞

[陽性 iông-sìng]/中性 tiong-sìng/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông 可數 khó-sòo/[不可數 put-khó-sòo]   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. 阿塞拜疆 A-sài-pài-kiang, Hóe-iām Kok