Wiktionary:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu

Ùi Wiktionary
Hoan-gêng lâi Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu!

Ko·-thong ê kóan-tō

Help!

Policies, guidelines, and policy discussions

Chham-khó

Chhiàⁿ pang gún kiú-chèng, kái-piàn chia-ê ia̍h

Projects