Африка

Ùi Wiktionary
Африка

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông 可數 khó-sòo/[不可數 put-khó-sòo]   Zaliznyak-hun-luī-hō:3a

  1. Hui-chiu

Huat-im 發音[siu-kái]


Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 А́фрика А́фрики
Sio̍k-keh 屬格 А́фрики А́фрик
Ú-keh 與格 А́фрике А́фрикам
Tuì-keh 對格 А́фрику А́фрики
Tsō-keh 造格 А́фрикой, А́фрикою А́фриками
Tsiân-tì-keh 前置格 об А́фрике об А́фриках