Франция

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông 可數 khó-sòo/[不可數 put-khó-sòo]   Zaliznyak-hun-luī-hō:7a

  1. Hoat-kok

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數
Tsú-keh 主格 Фра́нция
Sio̍k-keh 屬格 Фра́нции
Ú-keh 與格 Фра́нции
Tuì-keh 對格 Фра́нцию
Tsō-keh 造格 Фра́нцией
Фра́нциею
Tsiân-tì-keh 前置格 о Фра́нции