виноград

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 виногра́д виногра́ды
Sio̍k-keh 屬格 виногра́да виногра́дов
Ú-keh 與格 виногра́ду виногра́дам
Tuì-keh 對格 виногра́д виногра́ды
Tsō-keh 造格 виногра́дом виногра́дами
Tsiân-tì-keh 前置格 о виногра́де о виногра́дах
Khu-pia̍t-keh 區別格 виногра́ду -

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

[陽性 iông-sìng]/中性 tiong-sìng/陰性 im-sìng   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1a

  1. 葡萄 phû-tô