комната

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
комната

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

im-sìng 陰性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 1a -hō piàn-keh-luī

  1. pâng-keng

Huat-im 發音[siu-kái]

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 ко́мната ко́мнаты
Sio̍k-keh 屬格 ко́мнаты ко́мнат
Ú-keh 與格 ко́мнате ко́мнатам
Tuì-keh 對格 ко́мнату ко́мнаты
Tsō-keh 造格 ко́мнатой, ко́мнатою ко́мнатами
Tsiân-tì-keh 前置格 о ко́мнате о ко́мнатах