обсуждение

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Bêng-sû 名詞

tiong-sìng 中性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 7a -hō piàn-keh-luī

  1. thó-lūn

Huat-im 發音[siu-kái]

  • IPA: /əpsʊʐˈdʲenʲɪjə/
  • (file)
Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 обсужде́ние обсужде́ния
Sio̍k-keh 屬格 обсужде́ния обсужде́ний
Ú-keh 與格 обсужде́нию обсужде́ниям
Tuì-keh 對格 обсужде́ние обсужде́ния
Tsō-keh 造格 обсужде́нием обсужде́ниями
Tsiân-tì-keh 前置格 об обсужде́нии об обсужде́ниях