память

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 па́мять па́мяти
Sio̍k-keh 屬格 па́мяти па́мятей
Ú-keh 與格 па́мяти па́мятям
Tuì-keh 對格 па́мять па́мяти
Tsō-keh 造格 па́мятью па́мятями
Tsiân-tì-keh 前置格 о па́мяти о па́мятях

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

im-sìng 陰性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 8a -hō piàn-keh-luī

  1. kì-ek 記憶