понедельник

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 понеде́льник понеде́льники
Sio̍k-keh 屬格 понеде́льника понеде́льников
Ú-keh 與格 понеде́льнику понеде́льникам
Tuì-keh 對格 понеде́льник понеде́льники
Tsō-keh 造格 понеде́льником понеде́льниками
Tsiân-tì-keh 前置格 о понеде́льнике о понеде́льниках

Huat-im 發音[siu-kái]

  • IPA: /pə.nʲɪ.ˈdʲelʲ.nʲɪk/
  • (file)

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性, hui-ua̍h-tāng-thé 非活動體, thong-siông khó-sòo 可數, kin-kì Zaliznyak-hun-luī sio̍k-î 3a -hō piàn-keh-luī

  1. pài-it