среда

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 среда́ сре́ды
Sio̍k-keh 屬格 среды́ сре́д
Ú-keh 與格 среде́ сре́дам
Tuì-keh 對格 среду́ сре́ды
Tsō-keh 造格 средо́й, средо́ю сре́дами
Tsiân-tì-keh 前置格 о среде́ о сре́дах

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:1d

  1. 拜三 pài-saⁿ