теория

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 тео́рия тео́рии
Sio̍k-keh 屬格 тео́рии тео́рий
Ú-keh 與格 тео́рии тео́риям
Tuì-keh 對格 тео́рию тео́рии
Tsō-keh 造格 тео́рией
тео́риею
тео́риями
Tsiân-tì-keh 前置格 о тео́рии о тео́риях

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:7a

  1. 理論 lí-lūn
    теория заговора - 陰謀論 im-bô͘-lūn
    теория игр - 博弈論