цель

Ùi Wiktionary

Lō·-se-a-gú 露西亞語

Piàn-keh 變格 Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
Tsú-keh 主格 цель це́ли
Sio̍k-keh 屬格 це́ли це́лей
Ú-keh 與格 це́ли це́лям
Tuì-keh 對格 цель це́ли
Tsō-keh 造格 це́лью це́лями
Tsiân-tì-keh 前置格 о це́ли о це́лях

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

陽性 iông-sìng/中性 tiong-sìng/[陰性 im-sìng]   活動體 ua̍h-tāng-thé/[非活動體 hui-ua̍h-tāng-thé]   thong-siông [可數 khó-sòo]/不可數 put-khó-sòo   Zaliznyak-hun-luī-hō:8a

  1. 目標 bo̍k-piau