Lūi-pia̍t:Ím-liāu

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ím-liāu ê sû.

Tī "Ím-liāu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 3 ia̍h, ē-bīn sī thâu 3 ia̍h.