Lūi-pia̍t:模板呼叫時使用重複的參數的頁面

Ùi Wiktionary
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Chit-má chit ê lūi-pia̍t bô ia̍h ia̍h-sī mûi-thé.