Lūi-pia̍t:Chhiàⁿ pang ka ì-sù

Ùi Wiktionary

Chhiàⁿ pang siu-kái chia-ê ia̍h, ka ì-sù.

Tī "Chhiàⁿ pang ka ì-sù" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 6 ia̍h, ē-bīn sī thâu 6 ia̍h.