Lūi-pia̍t:Ha-oa-ih-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ha-oa-ih-gú ê sû.

Tī "Ha-oa-ih-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 4 ia̍h, ē-bīn sī thâu 4 ia̍h.