Lūi-pia̍t:Kok-ka

Ùi Wiktionary

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 31 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 31 ê.

A

B

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

P

R

T

V

Z

Tī "Kok-ka" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 14 ia̍h, ē-bīn sī thâu 14 ia̍h.