Pang-bô͘:ru-aj-6

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

俄語形容詞[siu-kái]

這個模板顯示像『Pang-bô͘:Cyrl』擁有 (除 Pang-bô͘:Cyrl)軟字音 + Pang-bô͘:Cyrl 的所有格形容詞的格變化。無小稱的詞,請跨越參數。這個模板也複製 [[Category:俄語形容詞]] 進文章。

請上 『分類:俄語形容詞模板』[1] 相比其他的格變化型。

參數[siu-kái]

  1. 無口音主體給維基連結
  2. 加口音主體
  3. 陽性小稱 語法 [[излишен|изли́шен]]
  4. 中性小稱 語法 [[излишне|изли́шне]]
  5. 陰性小稱 語法 [[излишня|изли́шня]]
  6. 複數小稱 語法 [[излишни|изли́шни]]
  7. Pang-bô͘:CyrlPang-bô͘:CyrlPang-bô͘:Cyrl (前置格體前)

用法[siu-kái]

{{ru-aj-6|последн|после́дн|||||о}}

出力[siu-kái]

Piàn-keh
變格
Tuann-sòo 單數 Ho̍k-sòo 複數
陽性 中性 陰性
主格 {{{2}}}ий [[{{{1}}}ее|{{{2}}}ее]] [[{{{1}}}яя|{{{2}}}яя]] [[{{{1}}}ие|{{{2}}}ие]]
属格 [[{{{1}}}его|{{{2}}}его]] [[{{{1}}}его|{{{2}}}его]] [[{{{1}}}ей|{{{2}}}ей]] [[{{{1}}}их|{{{2}}}их]]
與格 [[{{{1}}}ему|{{{2}}}ему]] [[{{{1}}}ему|{{{2}}}ему]] [[{{{1}}}ей|{{{2}}}ей]] [[{{{1}}}им|{{{2}}}им]]
對格 活動體 [[{{{1}}}его|{{{2}}}его]] [[{{{1}}}ее|{{{2}}}ее]] [[{{{1}}}юю|{{{2}}}юю]] [[{{{1}}}их|{{{2}}}их]]
非活動體 [[{{{1}}}ий|{{{2}}}ий]] [[{{{1}}}ие|{{{2}}}ие]]
造格 [[{{{1}}}им|{{{2}}}им]] [[{{{1}}}им|{{{2}}}им]] [[{{{1}}}ей|{{{2}}}ей]]
[[{{{1}}}ею|{{{2}}}ею]]
[[{{{1}}}ими|{{{2}}}ими]]
前置格 [[{{{1}}}ем|{{{2}}}ем]] [[{{{1}}}ем|{{{2}}}ем]] [[{{{1}}}ей|{{{2}}}ей]] [[{{{1}}}их|{{{2}}}их]]