Wiktionary thó-lūn:Siau-sit

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

500 phiⁿ ê lō͘-chām-pi[siu-kái]

Kā ta̍k-ke kiong-hí, lán chín ū 500 ê sû-tiâu (tē 1 ê lō͘-chām-pi). Te̍k-pia̍t kám-siā User:Hiòng-êng, User:A-yao, User:Astroviolin, User:Chùn-hiàn, User:Pektiong téng-téng. A-giâu 04:06, 16 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

2000 phiⁿ ê lō͘-chām-pi[siu-kái]

Kiong-hí!! A-giâu 17:15, 4 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

3000 phiⁿ ê lō͘-chām-pi[siu-kái]

Sok-tō͘ ū kàu kín! A-giâu 16:01, 11 Káu-goe̍h 2006 (UTC)

5000 phiⁿ ê lō͘-chām-pi[siu-kái]

Ū-káu chán--lá! Kan-taⁿ 1 tang, Lán siá 5000 phiⁿ. --Chùn-hiàn 16:26, 30 Sì-goe̍h 2007 (UTC)