chàng

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-oân-ōe 臺灣話[siu-kái]

Kái-soeh 解說[siu-kái]

Beh chia̍h chàng ài seng chiong gōa-bīn ê soh-á kap tek-ha̍h tháu-khui.

Bêng-sû 名詞[siu-kái]

1. Choan-bûn kóng lán-lâng tī Gō͘-ji̍t-cheh ēng tek-ha̍h só͘ pau ê chia̍h-mi̍h, lāi-té ū chut-bí kap chi̍t-kóa āⁿ. 專門講咱儂佇五日節用竹瓣所包的食物,裡底有糯米佮一寡餡。

  • A-giâu siāng-ài chia̍h in a-ko͘ pau ê chàng, chi̍t kái ē-sái chia̍h 3 liap!阿堯上愛食怹阿姑包的粽,一會使食3粒。

Chham-khó Lâi-goân[siu-kái]

Chàng, chit jī tī Chhōe Tâi-gí téng-koân ê chu-liāu.