dictionary jī-tián a

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
Adam 亞當 a-tong
a 一個 chit-ê chig-ê
abase 降低/降卑 kàng-kē
abhor iàm-ò·ⁿ
abhor oàn-hūn
abide 住在 tiàm ti
ability châi-tiāu
able ū-hoat
absent 不在的 bô tī-teh
abstain 避免 pī-bián
accept 接受 chiap-siu
accompany
acknowledge 承認 sêng-jīn
add ka
after 之後 í-aū
afterwards 然後 jiân-aū
all 一切 it-chhè
allure 引誘 ín-iú
alphabet 字母 jī-bú
already 已經 í-keng
also
ant hia
appear 顯現 hián-hiān
as it is 如同 chhin-chhiūⁿ
ascend seng
assembling together 聚會 chū-hōe
automatically 自然 chí-jiân
avoid,to