dictionary jī-tián l

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
leading 引導 ín-chhōa
learn 學習 ha̍k-si̍p
life 生命 seng-bēng
life 生活 seng-oa̍h
light kng
long tn̂g
lord chú
love one another 彼此相愛 pí-chhú saⁿ-thiàⁿ
lungs huì