dictionary jī-tián o

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
obey 遵行 chún-kiâⁿ
obey 順服 sūn-ho̍k
oil
one chit
one yit
one phrase 一句話 chit kù ōe
one word 一句話 chit kù ōe
opportunity 機會 ki-hōe
oppose,to 反對 hoán-tùi
order 旨意 chí-ì
others 別人 pa̍t-lâng
others 別的 pa̍t-ê
our 我們 gún
our 我們 lán