dictionary jī-tián t

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
Taiwan 台灣 Tâi-òan
table of contents 目錄 bo̍k-lio̍k
teach
ten cha̍p
this ché
three saⁿ
tile
time
to finish 作成 chòe-chiâⁿ
topic tôe
topic 題目 tôe-ba̍k
tree chhiū chhiù
two