iū-á

Ùi Wiktionary

Tâi-oân-ōe[siu-kái]

Kái-soeh[siu-kái]

Bêng-sû[siu-kái]

1. Kóe-chí ê chi̍t chióng. Tiong-chhiu chia̍h, tio̍h-sî.

  • Ka-chài chit pái hong-thai lâi chìn-chêng in iū-á lóng bán liáu ah, bô tio̍h liáu chē lo͘h.

Chham-khó Lâi-goân[siu-kái]

Iū-á chit jī tī ChhoeTaigi téng-koân ê chu-liāu.