kǹg-khîm

Ùi Wiktionary

Tâi-oân-ōe[siu-kái]

Kái-soeh[siu-kái]

Che sī chi̍t tâi kǹg-khîm.

Bêng-sû[siu-kái]

Chi̍t chióng iōng chhiú tôaⁿ ê ga̍k-khì, tiāⁿ an-pâi tī se-iûⁿ kó͘-tián im-ga̍k ê ián-chhut.

  • Sió-ha̍k ê im-ga̍k lāu-su put-sî tôaⁿ kǹg-khîm lâi ín-chhōa ha̍k-seng tòe leh chhiùⁿ koa.

Chham-khó Lâi-goân[siu-kái]

Kǹg-khîm, chit jī tī Chhōe Tâi-gí téng-koân ê chu-liāu.