Ùi Wiktionary

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:o̍h, ha̍k(文) [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 學習模仿
  例:老師學生寫字按呢禮拜,學袂曉按呢按呢袂使
 2. 學校
  例:大學 tāi-ha̍k/toā-o̍h
 3. 智識學問
  例:心理學 sim-lí-ha̍k

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī

Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kah-kut-bûn kim-bûn

kim-bûn Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī

參考資料[siu-kái]

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部